martes, 15 de mayo de 2012

Martes 15 mayo 2012

MATEMÁTICAS
Hemos explicado las partes de una circunferencia: el radio y el diámetro.

Tarea: pag 193: 2L, 3L, 4,5L,6L ,7     PAG 194: 1,2,3


VALENCIÀ
Expliquem i treballem el sonido de la "e, i, o"  tancada i oberta. Copiem paraules a la llibreta classificades. Expliquem les clases d'oracions (oracions enunciatives afirmatives o negatives, les oracions interrogatives i les oracions exclamatives)

Tasca: 2,3L,5,

C. MEDI
Preguntem el que hem estudiat del tema 14 delproductes que obtenim de la natura.
LLegim la pàgina 178 y subratllem el mes important.
Tasca: copiar el subratllat i fer els exercicis 1 i 2.  Demà preguntarem.

No hay comentarios:

Publicar un comentario